سرفصل دروس برای تمام رشته‌های تحصیلی اعم از دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر و امضاء شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌های مربوط و یا گواهی تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید در دارالترجمه رسمی است

ترجمه رسمی هر سند به منزله تولید همسان آن سند به زبانی دیگر و به تاریخی مشخص می باشد . از این رو قابل استفاده بودن یا نبودن ترجمه های قدیمی نیز توسط مرجع درخواست کننده ترجمه تعیین می گردد . البته امر فوق به میزان زیادی بستگی به ماهیت سند ترجمه و علت ارائه ترجمه دارد مدت اعتبار مدارکی که قابل تغییر هستند مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و غیره، از تاریخ ترجمه به مدت شش ماه می باشد و مدارکی که تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود مانند دانشنامه، ریزنمرات و … از اعتبار دائمی برخوردار می‌باشند.علاوه بر این، در فواصل زمانی تقریبا ۲ ساله مهر های دادگستری و وزارت خارجه به روز می گردند که خود ضرورت دیگری برای تجدید ترجمه و تایید در دفتر ترجمه می باشد .

 

رشته های علوم پایه
۱- آمار (کارشناسی)
۲- ریاضی (کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی محض، دبیری و کاربردی)
۳- زمین شناسی (کارشناسی)
۴- زیست شناسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و ژنتیک)
۵- شیمی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دبیری و محض)
۶- فیزیک (کارشناسی و کارشناسی ارشد حالت جامد، هسته ای، هواشناسی، اتمی، دبیری، فتونیک،…)

 

 

رشته های نظری و علوم انسانی
۱- الهیات (کارشناسی ارشد)
۲- باستان شناسی (کارشناسی)
۳- تربیت بدنی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
۴- جغرافیا (کارشناسی)
۵- حسابداری (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد)
۶- حقوق- علوم قضایی (کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، جرم شناسی، …)
۷- روانشناسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، بالینی، کودکان استثنائی)
۸- روزنامه نگاری (کارشناسی)
۹- زبان (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی، و فارسی با گرایشهای دبیری، مترجمی و ادبیات)
۱۰- علوم اجتماعی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
۱۱- علوم اقتصادی (کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، نظری، بازرگانی، بیمه، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، …)
۱۲- علوم تربیتی (کاردانی و کارشناسی آموزش دروس ابتدائی)
۱۳- علوم سیاسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل، …)
۱۴- مدیریت (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بانکداری، بازرگانی، صنعتی، بیمه، دولتی، گردشگری، مالی، دریا، کسب و کار، …)

برای تایید مدارک ترجمه شده توسط کلیه سفارت خانه ها چه در ایران و چه در خارج از کشور باید اصل مدارک به زبان فارسی به همراه ترجمه آن مدارک ارائه شود.

سایت دارالترجمه شریعتی

وبلاگ دکوراسیون
سازه های ثابت و متحرک
وبلاگ دفتر ترجمه ها
انواع سازه های پارچه ای
مواد مصرفی پرینتر
سقف های متحرک
عمارت تاریخی کاخ هشت بهشت
برخی دیدنی های قشم


ehsan
nastaran
mania
mania
sara
mahtab
link
mahnaz
userlink
vk
sara